61 662 44 77 606 277 471

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a obecnie jest na drugim roku rezydentury z psychiatrii dzieci i młodzieży, której program realizuje pracując w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu.  

Partnerzy