61 662 44 77 606 277 471

Ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 2014 r. Wiedzę i doświadczenie zdobywam w oddziale Kliniki Psychiatrii w Poznaniu, poradniach zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień. 

Zajmuję się leczeniem psychiatrycznym osób dorosłych, w tym schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej, depresji, zaburzeń lękowych oraz innych zaburzeń psychicznych.

W mojej pracy naukowej szczególnie interesuję się objawami negatywnymi schizofrenii, które są również tematem otwartego przeze mnie przewodu doktorskiego.

W trakcie szkolenia specjalizacyjnego odbyłam staże w Oddziale Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Międzyrzeczu i Centrum Leczenia Uzależnień w Poznaniu oraz kursy z podstaw psychoterapii i psychogeriatrii. 

Swoją wiedzę aktualizuję poprzez regularne uczestnictwo w konferencjach i kongresach.

Harmonogram przyjęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
- 15.00 - 20.00 - - -

Partnerzy