61 662 44 77 606 277 471

Nazywam się Aleksandra Kosmala, jestem dermatologiem i wenerologiem.

Tytuł zawodowy lekarza zdobyłam w 2013 roku po ukończeniu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dermatologią zainteresowałam się w trakcie praktyk w Hôpital de La Grave w Tuluzie we Francji, które odbyłam w 2013 roku.

Specjalizowałam się w Katedrze i Klinice Dermatologii i Wenerologii Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu. Tytuł specjalistki dermatologii i wenerologii uzyskałam w 2021 roku. Ukończyłam także studia doktoranckie trzeciego stopnia, w trakcie których jako doktorantka prowadziłam badania naukowe z zakresu chorób pasożytniczych skóry oraz zajęcia dydaktyczne ze studentami w ramach Zakładu Dermatologii i Wenerologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rozprawę doktorską obroniłam w 2021 roku.

Jestem członkinią Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz autorką i współautorką licznych prac naukowych, w tym doniesień zjazdowych oraz artykułów krajowych i zagranicznych. 

Odbyłam szereg kursów i szkoleń z zakresu dermatologii, wenerologii oraz dermoskopii. 

W obszarze moich szczególnych zainteresowań znajduje się problematyka trądziku pospolitego i różowatego, łuszczycy, chorób pasożytniczych skóry oraz dermatologii dziecięcej. Moją największą pasją jest jednak stosunkowo nowa dziedzina medycyny, która łączy dermatologię i psychiatrię - psychodermatologia. Dostrzegam niepodważalny związek pomiędzy chorobami skóry a stanem psychicznym pacjentów. Wiem, że w czasach promowania przez media wizerunku wyidealizowanego i nierealistycznego piękna, osoby z dermatozami mogą czuć się napiętnowane i odrzucone, a w konsekwencji nie akceptować swego wyglądu. W swojej pracy dążę nie tylko do poprawy stanu somatycznego, ale i psychicznego pacjentów.

Pogłębiam także swoją wiedzę z zakresu chorób nowotworowych skóry, doskonaląc umiejętności oceny demoskopowej i wideodermoskopowej znamion oraz wczesnej diagnostyki czerniaka złośliwego. Jestem badaczem w krajowym Programie Profilaktyki Nowotworów Skóry, dzięki czemu spełniam jeden z mych zawodowych celów: nie tylko leczyć, ale przede wszystkim zapobiegać: Morbum evitare quam curare facilius est.

Partnerzy