61 662 44 77 606 277 471

Specjalista w zakresie pediatrii i chorób zakaźnych, Hepatolog.

W pracy klinicznej koncentruje się na chorobach infekcyjnych dzieci z uwzględnieniem szeroko pojętej profilaktyki i szczepień ochronnych. Do zainteresowań należą także choroby wątroby u dzieci.

Pracownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej oraz Poradni Chorób Zakaźnych Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Absolwentka Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Studia ukończyła w 2002r. Specjalizację z pediatrii uzyskała w 2009, natomiast z chorób zakaźnych w 2013 roku. W 2007 roku obroniła pracę doktorską dotycząca pt.: „Ewolucja kliniczna przewlekłego zapalenia wątroby typu C u dzieci z uwzględnieniem czynników prognostycznych”; w 2014 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Ocena zaawansowania włóknienia wątroby i wybranych elementów odporności komórkowej w przebiegu przewlekłego zapalenia wątroby typu C u dzieci.”

Członek polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz European Association for the Study of the Lliver.

Harmonogram przyjęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
- 15.00 - 20.00 - - -

Partnerzy