61 662 44 77 606 277 471

Studia medyczne na kierunku lekarskim skończył w 1991 roku, ma specjalizacje z onkologii klinicznej którą skończył w 2008 roku.

Samą onkologią zajmuje się od 2003 roku. Prowadzi Poradnię Onkologii i Chemioterapii w Centrum Medycznym HCP.

Harmonogram przyjęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
- 15.00 - 20.00 - - -

Partnerzy