61 662 44 77 606 277 471

Jest specjalistą chirurgii ogólnej II stopnia i chirurgii naczyniowej  z 30-letnim stażem.

Zajmuje się pełną chirurgią naczyniową wraz z pełną chirurgią żylną oraz oczywiście chirurgią ogólną i endoskopią . Zakres jego kompetencji to CHIRURGIA NACZYNIOWA (oczywiscie pełna diagnostyka układu żylnego) a wraz z nią niewydolność żylna (przewlekła choroba żylna) oczywiście nawroty niewydolności żylnej po przeprowadzonych wcześniej zabiegach operacyjnych.

Dodatkowo zajmuje się owrzodzeniami wynikającymi z przewlekłej choroby żylnej oraz ranami niegojącymi się w wyniku niedokrwienia tętniczego i chorobami naczyniowymi związanymi z cukrzycą, tzw. stopa cukrzycowa.

Kolejnymi jego umiejętnościami którymi chce pomoc pacjentom to: zakładanie przetok żylnych do planowanej dializy, prekatów (założenie do żyły głównej instrumentarium pozwalające na wielomiesięczne dializy ), a także zakłada porty do przewlekłej chemioterapii a możliwość ich monitorowania odbywa się w warunkach szpitalnych.

Z chirurgii Ogólnej ktorej jest specjalistą od prawie 30 lat ... to pełen zakres zabiegów, nie wyłączając również chorób onkologicznych i oczywiście endoskopia - cała endoskopia przewodu pokarmowego (m.in. gastroskopia, kolonoskopia, cholangiopankreatografia wsteczna).

Harmonogram przyjęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
- 16.00 - 20.00 - 16.00 - 20.00 -

Partnerzy